Vi kommer givetvis även skriva på svenska

Hej alla läsare i Sverige
Sweden_Flag_shades_02
The Pink Spider Web har nyligen flyttat från Japan till USA för att bättre kunna serva
en global publik. Nu i vår hoppas vi framförallt kunna rapportera om vad svenska och japanska artister kommer att ha för sig under SXSW 2019, rapportera om
deras konserter och hur de ser på framtiden för artister och publik.
Ny teknik, streamingens inverkan och hur det kommer att gå att leva professionellt
på inkomster som artist.

På återseende snart!
Anna